Помпите и маркучите са чудесни помощници за изпомпване или изтласкване на чиста, битова, отпадна вода от кладенци, септични ями... или за изпомпване на други различни замърсени течности. Потопяемата помпа с резбова бърза връзка се използва за изпомпване на вода, септични ями и отпадни води. Тя е подходяща за домашна употреба, но също така и за ферми или промишлени сгради. Изпразнете строителна яма, вода от наводнени помещения, изпразнете помийна яма или канализация или изпомпвайте дъждовна вода. Към помпите от нашата гама можете да свържете противопожарен маркуч с дължина до 30 метра! Потопяемата помпа с режещ нож е подходяща при изтегляне на помийна яма, твърде запушен с кал или листа кладенец, запушени канали... просто всички места, където изтеглените отпадъци трябва да бъдат раздробени. Ако нямате нужда от мелнична помпа, посегнете към потопяемата помпа с 10-метров маркуч - тя е подходяща за изпомпване на чиста вода, септични ями и отпадъчни води.