Клиентска поддръжка:

Имейл: info@foxigy.bg

Oфис на FOXIGY

UDERMAN s.r.o.

ЕИК: 47485353
Номер по ДДС: SK2023901110

IBAN: SK44 0200 0000 0032 3698 9453

Телефон: +359 42 919 713